Tervetuloa opiskelemaan

JHL-opiston infokyltti Ammattiliittosi omana opistona haluamme tarjota sinulle monipuolista koulutusta - sellaista, joka hyödyttää sinua vapaa-ajan harrasteissa, sekä sellaista, josta sinulla on hyötyä järjestö- ja edunvalvontatoiminnassa.
 
Tutustu kaikille jäsenille tarkoitettuun koulutukseen, luottamustehtäviä hoitaville henkilöille suunnattuun koulutukseen sekä yhdistystoiminnassa mukana oleville tarkoitettuihin kursseihin.

JHL-opiston kurssivalikoimassa on luottamusmieskoulutusta, työsuojelu- ja yhteistoimintakoulutusta, järjestökoulutusta, tietotekniikkakoulutusta sekä erilaisia ammatillisia ja järjestöllisiä opintopäiviä.

JHL:n koulutuksen rakenne lähtee ajatuksesta, että tehdään ensin JHL tutuksi uusille jäsenille. Rakenne on luotu asteittain eteneväksi siten, että seuraava taso pohjautuu edellisen tason tietopohjaan. Tällainen opintopolku mahdollistaa entistä selkeämmän siirtymisen perustiedon kursseista sisällöltään vaativampiin kokonaisuuksiin.

Koulutuksen rakenteessa on kaikille jäsenille avoimia kursseja ja tiettyyn luottamustehtävään liittyviä kursseja. Jatkokursseilla on myös moduuliopiskelun mahdollisuus.

Periaatteena on, että koulutus on liiton jäsenelle maksutonta. Koulutuksen rahoittaa pääasiallisesti liitto. Työnantaja osallistuu sopimuksen mukaisesti kustannuksiin.

Tutustu koulutustarjontaan liittosi JHL:n nettisivuilta löytyvän Kurssikalenterin kautta. Kursseille voit ilmoittautua Jäsenpalvelu 24h -palvelun kautta.